Istoricul Parohiei Bazga

Istorie Decembrie 13, 2012

Denumirea toponimică BAZGA apare pentru prima dată într-un documentdin 15 iunie 1776 prin care călugării Mănăstirii Suceviţa au cerut să li se hotărască un loc de prisaca în satul Bazga,,sub codru la Branişte şi care se razaseste cu moşia Bohotinului”.
În anul 1829 când satul impinea circa 80 de ani de existenţă se năştea în casa tânărului preot Constantin Goian
Cel dintâi copil al său căruia îi va pune numele DIMITRIE.La şapte ani ,după o copilărie frumoasă este dat să înveţe cartela Iaşi,urmând mai apoi Seminarul de la Socola unde datorită vocii sale remarcante ajunge psalt la biserică Sfinţii Trei Ierarhi,iar mai apoi protopsalt al Mănăstirii Golia.Duce o viaţă austeră,demnă în fata societăţii,dedicându-se în întregime bisericii şi vieţii monahale iar veniturile sale le investeşte în bonuri de tezaur în bancă.

Aşa se explică faptul că din economiile sale reuşeşte să construiască în satul natal biserică şi şcoala ce se afla una lângă cealaltă.Biserica,una din cele mai frumoase ctitorii ,aflată dea lungul drumului dintre Iaşi şi Vaslui,cam la jumătatea distanţei(la 38 km de Iaşi) a fost începută în anul 1901 pe locul uneia vechi din lemn.Biserică din lemn adusă iniţial din basarabia a fost mutat succesiv la Bohotin,Roşu,Bazga iar de aici a fost mutată de vrednicul de pomenire Dimitrie Ciocârlan în târgul Raducanenilor în anul 1923si purta hramul Sfântului Ioan.
Lucrările la biserică s-au făcut integral cu cheltuiala ctitorului şi sub atentă supraveghere a acestuia şi durează până în anul 1905,fiind sfinţită la data de 8 septembrie.Este făcută integral din piatră cioplită,la interior este pictată de un pictor anonim.La acesta se adăugă în exterior şi un turn pentru clopot înalt pe două nivele , o casă socială de dată recentă şi o casă parohiala făcută de vrednicul de pomenire preot Mircea Goretschi în anul 1968.Din preoţii care au slujit trecuţi la cele veşnice amintim aşa cum am spus pe părintele Dimitrie Ciocârlan,Vasile Ciocârlan,Mircea Goretschi iar dintre cei actuali părintele Ilie Popovici,Pârâu Petru.